Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Grovplanering åk 1-3 ht18

Östbergaskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Förmågor

Centralt innehåll

Lektionsinnnehåll

v.

 

 

Åk 1

Åk 2

Åk 3

34

UTE

”Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang”

”Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer”

”Grovmotoriska grundformer… Deras sammansatta former utomhus.”

”Enkla lekar och danser och deras regler”

”Lekar och rörelser i natur och utemiljö”

”Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning”

”Allemansrättens grunder”

”Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser”

”Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar och spel vid natur- och utevistelser”

Färgkull

Under hökens vingar

Färgkull

Under hökens vingar

Färgkull

Kinesiska muren

35

Pepsi, Fanta, Sprite

Apa, babian

Pepsi, Fanta, Sprite

Simning

Doppboll/

Frisbee

Lagjägarboll/

Spökboll

36

Blandade lekar

Trädhöken

Värdegrundsdag

Simning

Värdegrundsdag

Trädhöken/

Flaggleken

37

Skolgårds-orientering 1

Lek pga NTA-kurs

Skolgårds-orientering 1 för blå lek för gul

Simning

Skolgårds-orientering 1 gul grupp

36-lek blå grupp

skoljoggen

38

Lek inne blå pga regn Skolgårds-orientering 2 gul

Skolgårds-orientering blå

Blandade lekar gul

Skolgårds-orientering 2 för blå

Lek för gul

Simning

Skolgårds-orientering 2 blå grupp

36-lek gul grupp

Åk 3 på utflykt utgår

39

Blandade lekar

Godismonstret

Sagan om ringen i lisebergsskogen

Skolgårdsorientering gul

Blandade lekar blå

Simning

Orientering/fotboll

Vikarie

40

INNE

”Förebygga risker vid fysisk aktivitet…..” ”Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer”

Redskaps-gymnatsik

Redskaps-gymnastik

Skolgårdsorientering gul

Blandade lekar blå

Simning

Orientering/fotboll

Redskapsgymnastik eller orientering om bra väder

41

”Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

”Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, inomhus.”

Bollskola

 

Redskaps-gymnastik

Redskaps-gymnastik

Simning

Redskapsgymnastik

Bollekar/Bollspel

42

Redskaps-gymnastik

Skogsdag

Bollskola/Bollek

Simning

Orienteringdag åk 3

Redskapsgymnastik

 

43

Bollekar

Redskaps-gymnastik

Redskaps-gymnastik

Simning

Bollekar/Bollspel

Redskapsgymnastik

 

45

”planera praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil”

”Takt och rytm i lekar danser och rörelser till musik”

Ali baba med redskap

Dans

Dansbanekull

Dansstopp

Söderhavsön

(hinderbana)

Simning

Söderhavsön

(hinderbana)

Redskapsstationer

46

Teori hälsa

I klassrummet

Dans

Dansringarna

Dans

Simning

Boll

Dans

47

 

 

Dans

Dans

Dans

Simning

Boll

Dans

Kanondans

48

 

Dans

Trampett

Dans

Simning

Boll/redskap

Trampett

49

 

Lekar

Lekar

Hälsa

 

Simning

Trampett/boll

Hälsa

50

 

 

Lekar

Lekar

Trampett

Simning

Praktisk aktivitet kopplad till hälsa

Reserv

51

 

Reserv

Önskelektion

Reserv

Önskelektion

Reserv

Önskelektion


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter