Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

5

Medeltiden

Hässelbygårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 27 november 2018

Livet på medeltiden. Hur såg Sverige ut då? Landet växte fram från små kungadömen till ett mer enat land med kyrkor, kloster, slott, städer. Hur det var att leva på den här tiden? På landet, i staden, från bonde till kung? Och hur var det att vara barn på medeltiden?

 

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att arbeta med medeltiden genom att:

 • Läsa och diskutera texter i läroboken.
 • Jobba med bilder och bildtexter
 • Skriva texter om de olika områdena
 • Fundera om vad olika föremål från medeltiden kan berätta
 • Se filmer.

Bedömning

 Bedömningen sker utifrån elevens muntliga och skriftliga produktion.

Det här ska du kunna om medeltiden

 • När medeltiden var.
 • Att Sverige blev ett rike med en gemensam kung som hette Olof Skötkonung.
 • Att Sverige blev ett kristet land.
 • Att man använde latinska bokstäver i stället för runskrift.
 • Att trälar förbjöds.
 • Digerdöden/pesten drabbade Sverige och övriga Europa som en mycket smittsam sjukdom. Att den spreds via en lus på en råtta och till människan och att tredjedel av Europas befolkning dog.
 • Flera handelsplatser blev städer på 1100-1200-talen, t.ex. Kalmar, Örebro, Uppsala, och Västerås. Stockholm blev huvudstad.
 • Befolkningen delades upp i fyra stånd. Adel, präster, borgare och bönder och de fattiga också men de tillhörde inget stånd
 • Hur människor levde i respektive stånd
 • Hur barnen levde.

 

Viktiga begrepp så som..

påve, stormän, nunnor, digerdöden, adel, biskopar, borgare, kloster, köpmän, hantverkare, kyrka, skatt, munkar, fogde, borgare, de fyra stånden

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

De nordiska staternas bildande.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen
Medeltiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback