Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

At Home - ht - 18 - vt -19 January

Grindskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

"At home"

Mål med arbetsområdet

Målet med arbetsområdet är att du ges förutsättningar att utveckla:

  • din förståelse och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter inom arbetsområdet. 
  • ditt ordförråd för att kunna beskriva detaljer: olika typer av bostäder, byggnader, både exteriör och hur det ser ut inuti, möbler och inredning.
  • kunna berätta om ditt rum/boende.
  • din hörförståelse
  • dina grammatiska kunskaper

Arbetets innehåll

  • Texter, övningar och vokabulär i Wings, section 3.
  • Muntliga och skriftliga instruktioner att beskriva olika typer av boenden och inredning.
  • Rums-prepositioner, det finns/det fanns

 

 

Bedömning

Bedömning sker enligt kunskapskraven i engelska. I detta område kommer jag särskilt att bedöma din förmåga att förstå det du läser samt det du lyssnar till.

 

Reflektion och utvärdering

Har du nått målen för arbetsområdet? Varför? Varför inte? Motivera.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Matriser i planeringen
At Home Eng 7
Uppgifter
Test - At home