Skolbanken Logo
Skolbanken

Valet 2018

Grundsärskolan Västervång 5-10, Trelleborg · Senast uppdaterad: 3 december 2018

Vi diskuterar valet 2018, hur det går till att rösta och varför man ska rösta. Vi lär oss om viktiga begrepp som demokrati och diktatur, regering och riksdag. De olika partierna och deras logga kommer vi öva. Vi kommer att prova på att själva genomföra ett val samt besöka en valstuga. Efter valet pratar vi om resultatet.

Bedömning: hur väl eleven resonerar och deltar i klassdiskussioner.


Läroplanskopplingar

reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas i skolan. Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Matriser i planeringen
Valet matris år 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback