Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

F - 3

Musik HT-2017 (2B/2C)

Vegalyckan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 4 december 2018

Vi lär oss om notvärden, rytm och puls. Melodispel på klockspel, spela rytminstrument, musikskapande, instrumentkännedom och hur rösten fungerar och används.

Mål (Vad ska vi lära oss?)

- Sjunga tillsammans.
- Grundkunskaper inom musikteori. 
- Melodispel.
- Musikskapande.
- Hur olika instrument ser ut och låter.

Hur (Hur ska vi lära oss detta?)

Sjunga tillsammans: Genom att delta i gemensam sång och försöka följa melodin (rytm och tonhöjd). 
Vi sjöng olika namnlåtar med fokus på rytm, vi sjöng "klassens låt" samt låtar till julavslutning.
Grundkunskaper inom musikteori: Vi pratar och utför praktiskt vad puls och rytm är (musikens byggstenar).
Vi härmade rytmer, gjorde egna rytmer, följde puls, och hittade pulsen till olika låtar. Vi spelade olika rytmer på rytminstrument och på klockspel.
- Melodispel: Vi arbetar och gör oss bekanta med olika toner i C-dur på klockspel. 
Vi gick igenom alla toner och spelade låten "toner i C-dur". Vi pratade om oktaver. Vi pratade om skillnaden på ton och ton med rytm.
Musikskapande: Vi skrev "klassens låt" tillsammans. Alla bidrog med olika toner som skulle forma en melodi. Läraren satte ihop melodin till en helhet. Vi skrev text tillsammans som skulle spegla de positiva sidorna med klassen. Vi sjöng dessa låtar terminen ut som en start på våra lektioner.
Hur olika instrument ser ut och låter: Vi lyssnar och tittar på olika instrument. Vi försöker sedan att lära oss att urskilja enbart ljud till instrument.
Vi lyssnade på olika instrument och vi gjorde ett musiklyssningstest som vi sedan samtalade om för att komma överens vilka instrument det var som vi hörde. 

 

Bedömning (Vad är det vi ska kunna?)

Sjunga tillsammans: Du ska i någon mån kunna delta i gemensam sång och i någon mån följa rytm och tonhöjd.
Grundkunskaper inom musikteori: Du ska i någon mån förstå musikens byggstenar, det vill säga vad puls och rytm är. 
- Melodispel: Du ska i någon mån kunna spela en given melodi, det vill säga spela rätt ton och rytm. 
Musikskapande: Du ska i någon mån kunna skapa musik genom exempelvis: göra egenskriven text, egna rytmer, egna toner, i form av bild eller rörelse.
Hur olika instrument ser ut och låter: Du ska i någon mån kunna urskilja hur instrument ser ut och hur instrument låter.


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

Musiksymboler, bilder och tecken.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.

Hur instrumenten låter och ser ut.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback