Skolbanken Logo
Skolbanken

Experimentmånad (nov).

Malens förskola, Båstad · Senast uppdaterad: 9 november 2020

Vi vill erbjuda barnen kunskap och upplevelser inom olika experiment och dess kemikaliska processer. Språkutveckling med utmanande och nya begrepp.

Mål:

 • Berika och utmana barnens språk med nya begrepp
 • Erbjuda kunskap om experiment och kemikaliska processer.

  

Forskning:

Enligt Hans Persson är de vardagsnära, roliga och enkla experimenten inte bara spännande och engagerade, utan också i många fall ett sätt att göra det osynliga synligt. Undersökandet och experimenterandet öppnar även för kreativitet på flera fronter. Det kan handla om lek med ord, skapande i bild, drama eller musik.

Strategier:

 • Ett experiment per vecka.
 • Fjärde veckan är reflektionsvecka.
 • Barnen får inflytande genom att de uttrycker tankar och hypoteser i en dialog. 
 • Vi använder begrepp som utmanar och berikar barnens språk i relation med de experiment som utförs.
 • Undervisningen sker i mindre grupper.
 • Reflektionsveckan utförs i större grupp.

Genomförande:

 

 • Innan experimenten genomförs får barnen ställa hypoteser.
 • Tre experiment genomförs och upplevs av barnen.
 • Reflektionsveckan visar vi genomförandet på storbild. Då ställer vi dessa frågor: Vad gjorde vi? Vad hände? Varför blev det så?
 • Vi uppmärksammar Alfred Nobel som uppfann dynamiten.

Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter