Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Matematikboken X, Kap.4: Algebra och mönster

Örbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

I vilken ordning räknar jag när multiplikation blandas med addition? Vad betyder algebra och hur löser man en ekvation? Allt det ska vi fortsätta med i kapitel 4!

Genomförande

I detta arbetsområde kommer vi att jobba med och lära oss,

  • hantera räknesätten i rätt ordning - prioriteringsregeln
  • teckna uttryck med flera räknesätt för att beskriva vardagliga händelser matematiskt
  • tolka och beskriva numeriska uttryck
  • vad en variabel är
  • skapa mönster
  • lösa ekvationer
  • lösa problem med hjälp av ekvationer

Lektionsplan

 

Vecka Delområde Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Kapitel
2 4.1       Uppstart Algebra och mönster
3 4.1 Genomgång numeriska uttryck Lärarstöd och självstudier Lärarstöd och självstudier Lärarstöd och självstudier  
4 4.2, 4.3 Genomgång algebraiska uttryck Lärarstöd och självstudier Genomgång mönster Lärarstöd och självstudier  
5 4.4 Genomgång teckna algebraiska uttryck Lärarstöd och självstudier Lärarstöd och självstudier Lärarstöd och självstudier  
6 4.5 Genomgång ekvationer Lärarstöd och självstudier Lärarstöd och självstudier Lärarstöd och självstudier  
7 4.6 Genomgång teckna ekvationer Lärarstöd och självstudier Lärarstöd och självstudier Repetition  
8 Prov och repetitioner Repetition Repetition Prov Feedback  
9 LOV LOV LOV LOV LOV LOV

 

Begrepp

Algebraiska uttryck, numeriska uttryck, variabel, logik, mönster, talföljd, ekvation, likhet, obekant

Material

Vi jobbar i matematikboken X. Delkapitlens respektive sidor finns i beskrivet i början av boken. 

Läxor

Inför varje genomgång skall du ha sett filmen kopplat till det delkapitlet på http://www.matematikbokenxyz.se/elever1/filmer1.html

Läxan intygas som gjord av förälder i läxboken.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

Matriser i planeringen
Matematik åk 7 Kapitel 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter