Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

F

Stormaktstiden VT19 v. 2-14

Håsta skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Vi läser om hur Sverige blev en stormakt och om de många krigen. Hur blev kungarna enväldiga? Vi läser om adelns makt, de grymma häxjakterna och om olika folk i det svenska riket.

Vi börjar med en power point om Stormaktstiden. Vi fortsätter att arbeta med temapaketet “Stormaktstiden” från ne.se samt i Boken om Historia. Avslutas med ett fördjupningsarbete där eleverna själva får välja att skriva om t,ex en händelse eller person under stormaktstiden, avslutas med en valfri redovisning (t,ex plansch, power point, film) på ca 3 minuter.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter