Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Teknik, Fysik

·

Årskurs:

4 - 5

Nobel och Uppfinningar och upptäckter som förändrat världen

Kvisthamraskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 11 december 2018

Snart är det dags för Nobeldagen och prisutdelning till årets utvalda forskare. Gemensamt för forskarna är att de har bidragit genom sin forskning till att göra världen lite bättre. I detta mini-tema ska vi läsa om Alfred Nobel och hans uppfinningar och om andra viktiga uppfinningar och upptäckter genom tiderna.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Efter detta tema ska du:

  • känna till några av de största uppfinnarna genom tiderna och kunna berätta om varför deras uppfinningar/upptäckter var så viktiga
  • känna till i vilken tid uppfinnarna levde och beskriva  hur samhället såg ut då
  • veta vilka konsekvenser uppfinningarna/upptäckterna fick för folket, samhället och miljön

Bedömning - vad och hur

Under gemensamma diskussioner och i din egen uppgift bedöms:

-hur väl du berättar och resonerar om viktiga uppfinningar i förhållande till människors levnadsvillkor, samhället och miljön både då uppfinningen gjordes och senare .

T.ex. ska du kunna kunna placera ut några uppfinnare/uppfinningar på tidslinjen och veta något om hur samhället såg ut då. Du ska kunna berätta om vilka behov som låg bakom några uppfinningar. Du ska kunna berätta om hur uppfinningen påverkade människors liv, samhället och miljön både då uppfinningen/upptäckten gjordes, men även efteråt och på vilket sätt den har betydelse för oss idag. 

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att se på film och läsa faktatexter om Alfred Nobel och göra en gemensam faktatext. Jag kommer att presentera ett antal andra kända uppfinningar/upptäckter och deras upphovsmän. Sen kommer du att få välja en egen uppfinnare att söka fakta om (faktatexter, film, Internet) och göra en kort presentation för oss andra.

Du kan välja att berätta muntligt, göra ett bildspel på dator eller ipad eller skriva en faktatext/faktaplansch. 


Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback