Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Kemins grunder

Palmbladsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Tänk så smart naturen är! Den använder bara ungefär 100 olika sorters byggstenar, som vi kallar atomer. Atomerna kan sättas ihop på en massa olika sätt, så därför finns det miljontals olika ämnen, som skapar den värld vi lever i. Men det räcker inte med det. Ämnena kan dessutom byggas om och förvandlas till andra ämnen. Det är det som kemi handlar om.

Syfte:

Syftet med arbetsområdet är att du ska lära dig om:

 • atomens byggnad samt vilken laddning de subatomära partiklarna har (atomkärna, proton, elektron, neutron)
 • vad molekyler är och ge exempel på hur en molekyl kan se ut
 • vad grundämnen är och kunna ge exempel
 • skillnader mellan en metall och en icke-metall (egenskaper)
 • vad en kemisk reaktion är, vad som händer vid en kemisk reaktion och kunna ge exempel
 • faser och fasövergångar (fast form, flytande form, gasform, stelnar (fryser), kondenserar, avdunstar (förångas), smälter
 • hur man skriver en kemisk formel
 • joner och jonföreningar
 • skillnaden mellan en blandning och en lösning samt att du ska kunna förklara vad en mättad lösning är
 • hur man kan separera olika ämnen från varandra (dekantering, filtrering, centrifugering, destillering)

 

Undervisningens innehåll:

Vi kommer att utgå från läromedlet Spektrum Kemi, kapitel 1. Undervisningen kommer att bestå av:

 • gemensamma genomgångar
 • laborativt arbete
 • filmer
 • diskussionsuppgifter

Bedömningsuppgifter:

 • skriftligt prov 
 • aktivitet under lektionerna (teoretiska och laborationer)

 

För mer information om arbetsområdet klicka på länken nedan för att komma till Kristinas hemsida.

Palmbladkristina

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav kemi åk 7-9
Uppgifter
Skriv en laborationsrapport