Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

NO Årstider åk 1

Kullingsbergsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 17 februari 2019

Årstider och förändringar i naturen. Djur och växter i närmiljön och hur dessa anpassar sig till de olika årstiderna. Vad ser du i naturen under de olika årstiderna? Hur gör djuren och växterna när årstiderna ändras?

Ämne: ( Formell del )

Arbetsområde:

Syfte:

Kunskapskrav: Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Centralt innehåll:

Ämne: N0 ( Elev del )

Vad händer i naturen under vintern, våren, sommaren och hösten? Vad gör de olika djuren i närmiljön och vad händer med växterna?

Arbetsområde: Årstider i naturen

Konkreta mål:

Du ska kunna årets månader.

Du ska förklara NO- orden årstid, vinter, vår, höst och sommar och koppla ihop dem till våra månader.

Du ska visa att du kan observera utomhus vilken årstid det är. 

När vi berättar om årstider ska du visa att du kan ge exempel på hur naturen förändras.

Du ska känna till och kunna berätta något om några vanligt förekommande djur och växter och hur de förhåller sig till de olika årstiderna.

 

Bedömning:

Vi kommer bedöma hur du:

  • beskriver och förklarar vad som händer med växter och djur under de olika årstiderna.
  • observerar utomhus hur det är när det är vinter, vår, höst, sommar.
  • hur du förklarar NO- orden årstid, vinter, vår, höst och sommar och kopplar ihop dem till våra månader.
  • känner till och berättar om några vanligt förekommande djur och växter.

Undervisning:

Du kommer få arbeta med bildämnet för att visa med bilder vad som är typiskt under de olika årstiderna. 

Du kommer få arbeta med NO-ord som är förknippade med de olika årstiderna.

Du kommer få skriva enkla meningar om de olika årstiderna.

Du kommer tillsammans med klasskamrater att gå tipspromenad/spela kahoot med frågor kopplade till arbetet om årstiderna.

Du kommer sjunga sånger och leka lekar. 
 


Läroplanskopplingar

öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter