Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Muntlig presentation "Mitt intresse".

Österledskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 december 2018

Muntlig presentation. Du ska framföra en muntlig presentation där du berättar om ett intresse som du har. Det kan vara en hobby, en sport, en idol, en musikgrupp eller vad annat som som intresserar dig. Du ska redogöra för ditt ämne i minst en minut, maxtid fyra minuter. Du kommer att få välja gruppstorlek angående åhörare inkl din lärare. Helklass, halvklass eller liten grupp med fyra (inkl dig själv). Se vidare under "Uppgift".

Under slutet av höstterminen kommer vi att arbeta med förberedelse inför muntlig presentation i svenskämnet. Samtidigt kommer vi att jobba med filmanalys där vi gemensamt i klassen antecknar efter filmvisningsavsnitt av filmen "Coraline". Dessa anteckningar ska sparas till januari/feb -19 då du behöver dem till att skriva en jämförande analys upptill boken (samma titel) då vi parallellt kommer att läsa och analysera den i boksamtal med annat arbete. 

Du ska framföra en muntlig presentation där du berättar om ett intresse som du har. Det kan vara en hobby, en sport, en idol, en musikgrupp eller vad annat som som intresserar dig. Du ska redogöra för ditt ämne i minst en minut, maxtid fyra minuter. Du kommer att få välja gruppstorlek angående åhörare inkl din lärare. Helklass, halvklass eller liten grupp med fyra (inkl dig själv). Se vidare under bifogat ; "Uppgift".  

Vi börjar med att definiera ämne, därefter arbeta med att samla in information kring det och därefter skriva ner, sålla ut och planera inför redovisning. Du ska skriva ett manuskort, maxstorlek A5, där du antecknar stödord eller ordning till ditt framförande. Hjälpmedel till är ok att använda sig av. 

Jag tar kopia av ditt manuskort och förvarar på skolan över lovet så att det finns kvar då det är först efter lovet du ska redovisa. Du har alltså tid att öva hemma fram till dess. Se vidare instruktioner under bifogat "Uppgift". 

Under tiden vi genomför redovisningarna kommer de som inte redovisar för tillfället att få arbeta självständigt med grammatik (fokus ordklasser). Vi startar dock upp först med en kort genomgång och repetition av dem före. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris. Muntlig presentation "Mitt intresse".
Uppgifter
Muntlig presentation, uppgift bifogat...