Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F

Åsö Idrott och hälsa 9 - Redskapsgymnastik

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 januari 2019

Vi kommer i detta moment att träna på kroppskontroll och styrka genom att skapa en individuell mattserie. Vi kommer även ha ett läxförhör kring doping, sömn och kroppsideal.

                                     Idrott och hälsa åk 9

 

 

Under vecka 2-7 kommer vi att ägna oss åt redskapsgymnastik och prata om kroppsideal, doping och sömn.

 Dessa moment behandlar förmågor inom grovmotorik och rörelse, samt hälsa och livsstil.

 

Syfte

-      Undervisningen ska syfta till att Du utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Du ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Du ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

 

Centralt innehåll

-         Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 
-         Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter.
 
-         Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
-         Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
-         Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.

 

Kunskapskrav som vi arbetar med under perioden:

-         Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del/relativt väl/väl till aktiviteten och sammanhanget.

 

-         Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del/relativt väl/väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

 

Bedömningssituationer

 

-         Under momentet kommer du som elev att få feedback och vägledning av läraren inom redskapsgymnastik. Examination för din  mattserie kommer att vara v. 7.

-    V. 7 har vi även ett läxförhör om kroppsideal, doping och sömn.

 

Grovplanering

 

Vecka

 Lektion 1

 Lokal

 Lektion 2

 Lokal

 

2

 

 

Idrottshallen

Styrketester

Idrottshallen

3

Styrketester

 

Idrottshallen

Styrketester

Idrottshallen

4

Redskapsgymnastik

 

Idrottshallen

Redskapsgymnastik

Idrottshallen

5

Redskapsgymnastik

 

Idrottshallen

Redskapsgymnastik

Idrottshallen

6

Redskapsgymnastik

Idrottshallen

Teorilektion; Doping, sömn och kroppsideal

 

Klassrum

7

Examination Redskapsgymnastik

Idrottshallen

Läxförhör

Klassrum/idrottshallen

                                             

 

 

Bedömningsmatris - kunskapskrav

 

 

För E-nivå

För C-nivå

För A-nivå

 

Grovmotorik

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

 

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Hälsa och livsstil

 

 

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

 

 

 
Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Åsö Idrott och hälsa - Redskapsgymnastik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter