Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8

Engelska åk 8 v.2-5

Vårbyskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Vi kommer att jobba med läsning och vi kommer att göra det med hjälp av olika läsaktiviteter på Clio.

Innehåll

  Vi kommer öva på läsförståelse genom att läsa olika texter och träna på olika lässtrategier.

  Vi kommer även gå igenom grammatik: hur man skriver substantiv i plural samt vad man bör tänka på när man placerar kommatecken.

 

Examination  

Eleverna kommer att bedömas på sitt arbete på lektionerna, glosförhör samt prov.           


Läroplanskopplingar

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

Matriser i planeringen
Åk 7-9 Engelska - Bedömningsstöd Vårby RO
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter