Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F - 1

Fritidsgympa

Hålta fritidshem, Kungälv · Senast uppdaterad: 20 december 2018

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.

Syfte

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Undervisningens innehåll: Vad?

Huvudrubrikerna i  läroplanens centrala innehåll är följande; 1.Rörelse  2.Hälsa och livsstil  3.Friluftsliv och utevistelse.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att ha rörelseaktiviteter både inne och ute. Vi kommer att ha  samarbetslekar, bollspel, dans, redskap/banor och rörelse till musik.Enkla regler för lekar och bollspel.

Vi har aktiviteterna i skolans idrottshall, på skolgården, skogen.

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter