Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3), SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Tema Universum

Stora Högaskolan , Stenungsund · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Vi kommer att arbeta med universum, rymden, stjärnor, planeter, sol och vår måne. Men hur påverkar allt detta oss här på jorden? Varför har vi årstider? Varför blir det mörkt på kvällar och nätterna och ljust på morgonar och dagar? Varför har vi något som kallas månader? Vad finns det utanför vår planet? Det är spännande att veta mer om livet runt omkring oss. Frågor som vi fortfarande inte har svar på.

Undervisning

Vi kommer att:

 • läsa texter
 • se på filmer 
 • lyssna på berättelser
 • arbeta enskilt och tillsammans med kamrater
 • tillverka modeller
 • skriva om en rymdresa
 • skriva faktatexter
 • söka information
 • använda google earth

 

 

Bedömning

Du ska kunna:

 • förstå hur solen, jorden och månen rör sig runt varandra.
 • kunna månens faser.
 • känna till några stjärnbilder.
 • känna till hur stjärnhimlen förändras efter året.
 • kunna årstiderna.
 • kunna namnge världsdelarna och världshaven.
 • kunna använda olika material i olika bildarbeten.
 • förtydliga texter med bilder och tvärtom.
 • veta hur man skriver en faktatext.

Läroplanskopplingar

söka information från olika källor och värdera dessa.

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter