Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Musik, Bild

·

Årskurs:

1

Årstider, växter, svampar och djur.

Äsperödsskolan F-6, Uddevalla · Senast uppdaterad: 6 januari 2019

Naturen ändras ständigt när årstiderna skiftar, färgerna växlar. När är det röd/gula löv och när är det gröna löv? Vilka djur och växter finns i vår närhet? Vad händer med dem under olika årstider? Vi arbetar med årstidsväxlingar, olika djur, svampar och växter i närmiljön. Undervisningen i No ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om naturen.

Arbetsområdets mål

Målet med undervisningen är att du ska:
-Känna igen de olika årstiderna och vad som kan vara typiskt för dem.
-Känna igen några av de vanligaste växterna, svamparna och djuren i vårt närområde.

 

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att:

  • berätta om de olika årstiderna med hjälp av typiska bilder från de olika årstiderna.
  • namnge något av de vanligaste träden, svamparna och blommorna i närmiljön.
  • använda rätt ord och begrepp när du samtalar om årstider, växter, svampar och djur.
  • namnge några vanliga djur i närområdet.
  • berätta  om vad som händer med några växter och djur under olika årstider.

Bedömning sker genom lärares observationer.

Undervisning

Det här ska vi göra:

-Gå ut i närmiljön & skogen och uppleva vad som händer i naturen i de olika årstiderna.

-Samtala om de olika årstiderna, se på filmer om dem och skriva faktatexter om dem. 

-Titta på de vanligaste träden, svamparna, bären och blommorna i vår närmiljö. Samtala om hur man kan känna igen dem och träna på det. Se på filmer. Lära oss namnen på olika delar av växter och svampar.

- Se på träden hur de ser ut, ändrar färg och utseende efter årstid.

- Lära oss hur olika djur i vår närmiljö lever under olika årstider. Se på filmer. Skriva enkla faktatexter.

- Så ett frö och se vad som händer. 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter