Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

6

Astronomi

Djupedalskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

I detta arbetsområde ska du få lära dig mer om dag, natt, månader, år och årstider. Vi ska även lära oss mer om människan i rymden och hur satelliter används till olika saker.

Detta vill jag att ni ska kunna när vi har arbetat klart med området.

 • Hur bilden av universum har förändrats genom tiderna. 
 • Vad en galax är och hur vårt solsystem ser ut. 
 • Veta vilka planeter som kretsar kring solen.
 • Gravitation och hur den påverkar olika kroppar.
 • Hur avstånd mäts i rymden.
 • Hur dag, natt, år, årstider och månens faser uppstår.
 • Människan i rymden (veta lite om rymdfärder, utveckling, teknik).
 • Hur människan använder sig av rymden för olika syften. 

 

Du kommer att få visa vad du har lärt dig:

Genom att vara aktiv:

 • vid genomgångar och i diskussioner
 • vid ett skriftligt arbete och vid en muntlig presentation för några klasskamrater 
 • vid skriftliga och muntliga uppgifter

Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

Människan i rymden och användningen av satelliter.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Fysik Astronomi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter