Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Matematik åk 7 Algebra

Stenhammarskolan 7-9, Flen · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

I algebra kan man räkna med bokstavsuttryck. Ekvationer tillhör algebra, det är att hitta det hemliga talet .

ALGEBRA 

Mål:

När de har arbetat klart med det här kapitlet ska de kunna:
- lösa ekvationer
- skilja mellan ett uttryck och en ekvation
- tolka uttryck skrivna med variabler
- förenkla uttryck
- lösa problem med hjälp av ekvationer
 
Tidsplanering:
   Grön Kurs  Blå Kurs      Läxa
         
 v.50  106-109  118-119     13
 v.2  110-115  120-123    14
v.3  Diagnos Diagnos    15
 v.4  Röd kurs   Repetition     16
v. 5       Röd kurs prov        Rep  prov                                                        Provvecka
Länkar 
Beppematik
http://www.matteboken.se/beppematik/lista-ut-godiset
http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2232&no_cache=1158227340    Förenkling addition
http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2238&no_cache=1574791290    Från problem till algebra
https://www.youtube.com/watch?v=2mxD4axanSY  förenklar uttryck med Justin Bieber
http://www.matteboken.se/kandismatte/renee-nyberg
 
Övning på nätet:
https://www.ixl.com/math/grade-6/model-and-solve-equations-using-algebra-tiles 
https://www.ixl.com/math/grade-6/solve-one-step-equations-with-whole-numbers

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter