Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Vårterminen 2019

Fiskens förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Uppstart av vårterminen 2019

Nuläge

Nu är vi tillbaka efter julhelgerna, och vi planerar för vårens verksamhet. Några veckor framöver kommer vi på avdelningen att fokusera på språk och rörelse, samt att dela barngruppen . 

Mål

Vi vill att alla barn skall känna glädje och trygghet när de vistas på förskolan. Skapa en nyfikenhet till lärande och utveckling. 

Syfte

Syftet är att utveckla barnens språk, motorik, samt att dela barngruppen för att öka barns inflytande.

Genomförande

* Vi kommer att arbeta med språket, genom sång, rim & ramsor, munmotorik och  läsgrupper en gång i veckan. 

* Rörelse

*  Vi kommer att dela in barnen i mindre grupper. 

Dokumentation under lärprocessen

All personal ansvarar för dokumentation och utvärderingen. 

Ansvar

All personal på Skullen delar på ansvaret.

 

Uppföljning

Sker på avdelningsplanering i Februari. 


Läroplanskopplingar

ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,

erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter