Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

3

Trä-och metallslöjd åk 3, ht -18

Ljungskileskolan F-3, Uddevalla · Senast uppdaterad: 8 januari 2019

Vi gör dekorativa tavlor med motiv på temat ”Svampar”. Därefter sågar vi pussel med pusselbitar efter egen design och varierande svårighet att pussla. Sedan gör vi skyltar där vi tillämpar och befäster det vi lärt oss i de föregående arbetena. Före jul gör mindre föremål som anknyter till jultemat.

 

Konkretiserade mål

 

Det här ska vi arbeta med:

 • Tillverka enkla slöjdföremål med handledning.
 • Följa enkla arbetsbeskrivningar och göra enkla skisser.
 • Berättelser som inspiration till slöjdföremål.
 • Olika slöjdmaterial.
 • Jämföra de material du använt i slöjden, och vad som skiljer dem åt.
 • Skilja de olika verktyg och redskap åt som vi använt, och kunna namnge dem.
 • På ett enkelt sätt berätta hur du gått tillväga för att välja färg och form.
 • På ett enkelt sätt beskriva hur du tillverkat ditt alster.
 • På ett enkelt sätt berätta hur ditt alster ska användas.

   

 

Arbetssätt

 

 • Du ska få lära dig och träna på grundläggande slöjdtekniker med handverktyg såsom mäta, rita, såga, slipa, dekorera och ytbehandla.

 • Du ska få lära dig och träna på att använda namnen på de verktyg och det material vi kommer att använda.

 • Du ska få lära dig och träna på att arbeta efter instruktioner du får vid gemensamma genomgångar, bild- och textmaterial och enskilda samtal.

 • Du ska få lära dig och träna på att planera ditt arbete genom skisser som du lär dig överföra till slöjdarbetet.

 • Du skall få lära dig och träna på att såga rakt och såga svängt efter linjer som du själv ritat och välja lämpliga sågar för detta.

 • Du ska få lära dig och träna på att fila och slipa samt avgöra när arbetsmomentet ät färdigt.

 • Du skall få lära dig och träna på att måla trä med akvarellfärg och täckfärg samt att måla små detaljer på alla sidor och kanter.

 • Du skall få lära dig och träna på att dokumentera ditt arbete genom dagboksanteckningar och foto av färdigt slöjdföremål samt redovisning, där du försöker komma ihåg hur du har gjort och vilket material och vilka verktyg du har använt.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma :

 • Hur du hanterar slöjdens verktyg och material.
 • Det färdiga alstret samt arbetet som lett fram till det.
 • Din förmåga att berätta om ditt arbete.
 • Din förmåga att planera och ta ansvar för ditt arbete.
 • Samt förmågan att följa de instruktioner som ges.

Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.

Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.

Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Matriser i planeringen
Trä- och metallslöjd åk 3, ht -18
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter