Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

3

Idrott Hösten 2018

Schubergstorpsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 8 januari 2019

I idrott har och kommer vi under hösten prova på att leka olika lekar och spela bollsporter.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Under idrottspassen ska vi träna på att leka olika lekar tillsammans där fokus ligger på att ta till sig instruktioner och följa regler samt att kunna samarbeta med de andra i gruppen. Vi kommer på olika sätt träna de grovmotoriska grundformerna i olika övningar.

Bedömning 

Bedöma din förmåga att delta i de aktiviteter vi har på idrotten. 

Simskola

Undervisning och arbetsformer

  • Olika lekar som tränar de grovmotoriska grundformerna och samarbetsförmågan.
  • Några olika bollsporter inomhus.
  • Samarbetsövningar 

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter