Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Biologi

·

Årskurs:

F - 3

Årstider, omvärld och organismers anpassning

Eriksdalsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Vilka årstider har vi och vad karakteriseras dessa av? Vad är det som händer med naturen omkring oss i de olika årstiderna och hur kan vi förklara näringskedjor och ekosystem?

Genom lärofilmer kommer vi att lära oss om årstiderna, hur organismer i vår närmiljö påverkas av årstider. De kommer genom estetiska lärprocesser skapa en förklarande näringskedja och livscykel.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Matriser i planeringen
Miljö och hållbar utveckling
Uppgifter
miljö åk 3