Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

5

Abrahams barn , religionskunskap åk 5 2019

Vikingaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Abraham är en viktig person inom judendom, islam och kristendom. Vi ska lära oss mer om dessa tre världsreligioner. Den här gången blir det mest om judendom, men vi ska jämföra alla tre.

Mål för elev

Vi ska utveckla förmågan att
- jämföra och se samband 
  (= analysera religioner, olika tolkningar o bruk, hur religioner påverkar o påverkas av förhållanden o skeenden i samhället)
- undersöka o värdera information 
  (= söka info värdera källornas relevans o trovärdighet)
- resonera, reflektera och argumentera

 

Innehåll

Centrala tankegångar, ritualer, levnadsregler, heliga platser och rum.
Begreppen religion och livsåskådning

 

Genomförande

Vi ska träna oss att arbeta med faktatexter. Vi använder främst texter i ”Upptäck religion” och ett häfte med text och inläsningsfrågor.
Vi kommer också att ha genomgångar, se någon utbildningsfilm och samtala.
Vi ska göra en del jämförelser mellan kristendom och judendom och islam.
På svensklektioner ska klassen läsa ”Ön på Fågelgatan”, en bok som handlar om en judisk pojke i Warszawas ghetto under andra världskriget.
Ord: Jahve, Mellanöstern, Kanaan, Palestina, Israel, Abraham, förbund, Mose, budord, profet, tempel, Messias, Tora, sabbat, kosher, monoteism, gamla testamentet, Tanach, synagoga, förbundsarken, rabbin, kantor, Klagomuren, Västra muren, Jerusalem, påsken, chanukka,  ortodox judendom, liberal judendom, konservativ judendom, bat mitzva, bar mitzva, ceremoni, hebreiska, Davidsstjärna, tradition, kippa, fasta, osyrat bröd, diaspora, Koranen, Muhammed, Mecka, Ramadan, moské, de fem pelarna, id al-fitr, id al-adha
Tid: 4 - 7

Redovisning

Du kommer att få ordkunskapsförhör.
Du ska delta i samtal och du kommer att få skrivuppgifter, där du förväntas kunna redogöra för judiska seder och bruk.
Vi avslutar med ett prov

 

Elevinflytande

Vi börjar med ett samtal om vad vi vet , samlar vårt kunnande i en tankkarta. Under arbetets gång ska vi ibland använda exit tickets.Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningen gäller förmågan att analysera kristendomen samt förmågan att reflektera, resonera och argumentera
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter