Skolbanken Logo
Skolbanken

Bokstäverna i alfabetet

Arkiv Regnbågen Grundsärskolan , Falköping · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Eleverna tränar på bokstäverna i alfabetet. De tränar på hur de låter, hur de ser ut, hur man skriver dem samt hur de tecknas.

Varannan vecka möter eleverna en ny bokstav. Bokstäverna presenteras i en bestämd ordning. De som är mest vanligt förekommande i texter, de bokstäver som eleverna ofta använder samt de bokstäver som man enkelt kan bilda ord med presenteras först. Eleverna jobbar med samma bokstav i två veckor. Vi startar med en gemensam genomgång med film (Bästa bokstaven eller Bokstavshissen). Vi tecknar bokstaven tillsammans och klistrar in bokstaven i veckans teckenbok. Eleverna får träna på att spåra bokstäverna i sand, salt, raklödder mm. Sedan får de träna på att spåra med penna eller krita. De spårar bokstaven i I-Paden. Eleverna får vara bokstavsdetektiver och leta efter bokstaven i tidningar, leta efter saker som börjar på bokstaven och fotografera dem samt klistra in i bokstavsboken. De får även träna på att forma bokstäverna i lera, play-doh, piprensare mm. Eleverna får även skapa något på bokstaven tex A- apa, K – Krokodil osv. Eleverna deltar i att sjunga och lyssna på alfabetssånger. 

 


Läroplanskopplingar

skapa genom bild, musik och slöjd,

välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,

Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.

Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.

Fotografering och filmande.

Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.

Verktyg, redskap och instrument som kan användas i estetisk verksamhet.

Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.

Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd.

Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.

Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.

Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.

Eleven kan också sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer och framträdanden.

Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter