Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Debattartikel och värdegrundsarbete (romaanläsning)

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 13 januari 2019

Vill du få din vilja igenom? Vill du vara med och påverka? Då får du chansen nu! Vi kommer att arbeta med att skriva debattartiklar under några veckor.

Lektionsarbete: 

- Vi läser och diskuterar romanen Tusen gånger starkare (Se Lpp läsning)

- vi läser och analyserar debattartiklar

- vi övar vår argumentationsförmåga 

- vi övar språkriktighet

- slutligen skrivs en debattartikel 

Planering

Vecka

 

 

 

2

 

 

 

3

Debattartikel

Skrivregler

Källor och källkritik

Debattartikel

Skrivregler

Källor och källkritik

Debattartikel

Skrivregler

Källor och källkritik

4

Debattartikel

Skrivregler

Källor och källkritik

 

 

Debattartikel

Skrivregler

Källor och källkritik

Debattartikel

 

 

Debattartikel

Skrivregler

Källor och källkritik

5

Debattartikel

 

Debattartikel

 

 

Debattartikel

6

Debattartikel

 

Debatt Debattartikel

7

Läsförståelse

Debattartikel

Debattartikel

Debattartikel

8

 

 

 

 

9

SPORTLOV

SPORTLOV

SPORTLOV

 

BEDÖMNINGSMALL ÅK 8 – EN DEBATTARTIKEL

 

 

E

C

A

UPPGIFT

Eleven har följt instruktionen.

 

 

 

STRUKTUR

Debattartikeln har i huvudsak fungerande struktur.

 

Eleven använder enkel textbindning. (en viss koppling finns mellan inledning, stycken och avslutning samt meningar emellan)

Debattartikeln är relativt väl fungerande struktur.

 

Eleven använder utvecklad textbindning. (En relativt väl fungerande koppling finns mellan inledning, stycken, avslutning, samt meningar emellan. 

Debattartikeln har en väl fungerande struktur.

 

Eleven använder välutvecklad textbindning. (En tydlig koppling mellan inledning, stycken och avslutning finns. Både meningar och stycken binds samman på ett väl fungerande sätt. Inga omotiverade luckor förekommer.)

INNEHÅLL

Man kan i huvudsak särskilja elevens ställningstagande.

 

Texten är anpassad till texttypen debattartikel på ett i huvudsak fungerande sätt. (Texten innehåller de för en debattartikel nödvändiga komponenterna ställningstagande, argument.

 

Eleven skriver enkla argument som bygger på till viss del underbyggda resonemang. 

Elevens ställningstagande framgår relativt väl.

 

Texten är anpassad till texttypen debattartikel på ett relativt väl fungerande sätt. (Argument och motargument är relevanta och tydligt kopplade till ställningstagandet).

Eleven skriver relativt väl utvecklade argument som bygger på relativt väl underbyggda resonemang.

Elevens ställningstagande framgår väl.

 

Texten är anpassad till texttypen debattartikel på ett väl fungerande sätt. (Argument och motargument är relevanta, träffsäkra och tydligt kopplade till ställningstagande)

 

Eleven skriver välutvecklade argument som bygger väl underbyggda resonemang.

SPRÅK

Eleven skriver sin debattartikel med viss språklig variation. (Ordvalet är enkelt men fungerar i sammanhanget. Viss omotiverad upprepning förekommer)

 

Meningarna är i huvudsak fungerande (t.ex. förekommer få ordföljds- eller syftningsfel som försvårar förståelsen)

 

Eleven blandar tempus till viss del, men det på verkar inte förståelsen av texten.

 

Eleven följer i huvudsak skrivregler för stavning och skiljetecken.

 

Språket är i huvudsak anpassat till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven skriver sin debattartikel med relativt god språklig variation. (Ordvalet fungerar relativt väl i sammanhanget. Till exempel synonymer gör texten relativt nyanserad).

 

Meningarna är av varierande längd och relativt väl fungerande. (Inga ordföljds- eller syftningsfel som försvårar förståelsen förekommer).

 

Eleven använder korrekta tempusformer relativt väl.

 

Eleven följer skrivregler för stavning och skiljetecken relativt väl.

 

Språket är relativt väl anpassat efter syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven skriver sin debattartikel med god språklig variation. (Ordvalen fungerar väl i sammanhanget. Det är nyanserat, träffsäkert och specifikt.)

 

Meningarna är av varierande längd och komplexitet och fungerar väl.

 

Eleven använder korrekta tempusformer väl.

 

Eleven följer skrivregler för stavning och skiljetecken väl.

 

Språket är väl anpassat efter syfte, mottagare och sammanhang.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter