Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Skriv! Planering i svenska och svenska som andra språk åk 6 VT-2019

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 januari 2019

Nu ska vi sätta igång och skriva! "Det var en gång..."eller "han hade andan i halsen, aldrig hade han varit så rädd förut, det fanns monster i skogen" eller "Jag anser att läxor är helt onödigt" eller "Så fixar du bästa trolldrycken"

Innehåll

Du kommer att få arbeta med tre olika texttyper;

berättande text

argumenterande text

instruerande text

 

Vi kommer att läsa, gå igenom typiska drag för och skriva dessa tre texttyper.

Vi kommer att genomföra ett gammalt NP i svenska, skrivdelen, för att träna inför NP i v 6. Tillsammans går vi också igenom de bedömningsmatriser som gäller för de NP i svenska.

v 2 genomgång bedömningsmatris NP, gammalt NP

v 3 berättande text, berättelsekurva-planera din text- typiska drag,  instruerande text- typiska drag ( läxa koppla text-bild)

v 4 berättande text, skriva- öva, genomgång "att tänka på"

v 5 berättande text, argumenterande text- typiska drag

v 6 NP i svenska

Bedömning

Du ska skriva tre texter, en berättande, en instruktion och en argumenterande. Dessa bedöms enligt matris. LGR 11 svenska

E

C

A

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

 

 Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation

 

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

 

 De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

 

 De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling

 

 

 De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

 

 

 I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

 

 I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet

 

 I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet

De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Läxa till fredag v 3 18/1, bild och text
Läxa till fredag v 3 18/1, bild och text
Läxa till fredag v 3 18/1, bild och text

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback