Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Kemi, Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Vattnets egenskaper år 4

Ankarskolan, Varberg · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Vatten kan finnas i flera olika former och utseende. Vi dricker samma vatten nu som vi gjorde för väldigt länge sedan, det beror på att vattnet går i ett kretslopp, men hur går det egentligen till? Det här och mycket mer kommer vi att få svar på.

Eleverna ska kunna:

 • förklara vad atom, molekyl, grundämne och kemisk förening är.
 • rita vattenmolekylen och veta vad den består av.
 • vattnets olika former, fast, flytande och gasform.
 • förklara fast, flytande och gas-form för andra ämnen än vatten.
 • förklara vad som händer med molekylerna i de olika formerna.
 • förklara med hjälp av begreppen kopplade till övergångarna (smälta, stelna, avdunsta, kondensera)
 • beskriva vattnets kretslopp
 • veta att vissa ämnen kan lösas i vatten.
 • berätta var vattnet i kranen kommer ifrån.
 • berätta vad som händer med avloppsvattnet.
 • genomföra systematiska undersökningar. Planera, utföra och utvärdera.
 •  

Läroplanskopplingar

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter