Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Europa i världen

Ljungskileskolan 4-6, Uddevalla · Senast uppdaterad: 13 januari 2019

Det här är vår del av världen - Europa. Europa är en liten världsdel, den näst minsta men ändå ryms här mycket folk. Här bor ungefär 740 miljoner människor i över 40 länder.

Du ska kunna...

  • Kartkunskap - Att kunna använda atlas - De största bergskedjorna, vattnen m.m. i Europa. Namn på södra och centrala Europas länder samt dess huvudstäder. Markera dessa på Europakartan. Känna igen dessa länders flaggor.

  • Fakta om befolkningsfördelningen, natur- och kulturlandskapen i Syd-  och Centraleuropa och kunna jämföra dem - likheter och skillnader. Se samband mellan dessa. Kunna jämföra Nordens och Västeuropas befolkning, natur- och kulturlandskap och klimat. 

  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Arbetsform:

Du kommer att arbeta utifrån... 

... De texter vi läst och pratat om i Geografiboken och de häften till som du arbetat i. 

...serien Geografens testamente Europa samt andra filmer vi sett

...Du kommer att arbeta med olika typer av kartor, både analogt och digitalt.

Bedömning:

Bedömning sker...

  • kontinuerligt under arbetets gång och  i de diskussioner som förs.

  • genom  individuella skriftliga prov och ett eget arbete. (egen vald redovisningsform)

  • ett skriftligt prov (Europas länder).


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen
Europas geografi år 4-6 Pedagogisk planering (matris)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter