Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6 - 9

Spanska åk 8 kap.6-8 Amigos tres VT-19

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 januari 2019

EL CUERPO LA ESCUELA, EN LA CLASE

Arbetsområde

 I detta arbetsområde kommer du att få lära dig följande:
 
(Kap 6, 7, 8)

- Ord för olika kroppsdelar

- Situation: Berätta om var du har ont eller inte ont

- (doler t.ex. me duele la cabeza)

- Possessiva pronomen (mi, mis, tu, tus etc.)

- Ser/estar, adjektiv (inre och yttre egenskaper)

- Situation: I klassrummet

 

Vi kommer givetvis även arbeta med annat arbetsmaterial samt repetera tidigare kunskaper.

Prov: Vecka....

Syften med ämnet

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • förstå innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • att kunna tala och skriva på språket,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd, t ex kroppsspråk och ställa frågor.
 • förstå hur man lever i länder där språket talas.

Undervisningens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna, som t.ex. familj, vänner och skolan.

 • Intressen, vardagliga situationer, personer och platser, som t.ex. fritidssysslor, kafébesök, kända personer och grundläggande geografi.

 • Åsikter och känslor, som t.ex. att tala om kärlek och vänskap samt att uttrycka åsikter.

 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används, som t.ex. typisk mat, musik, film, historia och traditioner.

Metoder

 • Vi lyssnar på talat språk från oilka medier.
 • Vi läser texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • Vi tränar såväl muntlig som skriftlig kommunikation genom att öva uttal, ord, uttryck och grammatiska strukturer.
 • Vi skriver dialoger och dramatiserar olika situationer tillsammans.

Bedömning

Vid skriftlig och muntlig framställning (produktion) bedöms förmågan att
 • uttrycka sig begripligt och sammanhängande
 • använda ett varierat ordförråd
 • använda språkliga strategier 
 • anpassa texten till syfte, mottagare och situation.
Vid läsning och lyssning (reception) bedöms förmågan att
 • förstå innehållet i olika slags texter med varierande svårighetsgrad, baserade på aktuellt och känt innehåll
 • sammanfatta och redogöra för texters innehåll, både skriftligt och muntligt
 • använda strategier t.ex. förkunskaper och nyckelord
 • förstå det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i talat språk i måttligt tempo.
Vid samtal (interaktion) bedöms förmågan att
 • formulera sig begripligt, med sammanhang och ett varierande ordförråd
 • föra fram en åsikt på ett begripligt sätt och att de språkfel som görs ej påverkar förståelsen
 • när det uppstår problem i kommunikationen välja en strategi som leder samtalet vidare.

 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i Spanska för slutet av årskurs 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter