Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Algebra åk7

Sturebyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 10 januari 2019

Område: Algebra Algebra och ekvationer är en viktig del i matematiken. Det används bl.a. för att visa och beskriva samband samt lösa problem. När man blivit säker på begreppen finns det möjligheter att lösa uppgifter som annars varit väldigt svåra att hitta lösningar till. Ni kommer alltså skaffa er ett till matematiskt verktyg som ni kan använda er av, bra va!

Mål:

Känna till begreppen variabel, konstant, uttryck och ekvation.

Kunna beskriva t.ex. en omkrets som ett uttryck.

Kunna förenkla uttryck.

Kunna använda dig av enklare formler.

Kunna lösa ekvationer.

Kunna lösa ett enklare problem med hjälp av en ekvation.

Kunna beräkna kvadratroten ur ett tal.

Kunna beskriva mönster med hjälp av uttryck.

 Vecka:

Moment:

49

Algebraiska uttryck s. 110-111

50

Förenkla uttryck s. 112

51

Ekvationer s. 106-109, 113-114

2

Beskriva mönster s. 126-127

Diagnos

3 & 4

Om momenten känns svåra: Arbeta med blå kurs (s. 118-123)
Har du koll på läget: Arbeta med röd kurs (s.124-131) och därefter svart kurs (s. 239)Arbetet kommer hela tiden att syfta till att utveckla förmågan att…

-          lösa olika Problem

-          använda matematiska Begrepp

-          använda lämpliga Metoder

-          kunna Resonera kring olika lösningar och dess lämplighet

-          kunna Kommunicera tankar och idéer till en mottagare.

 

Planering en är en grov översikt av vad vi kommer arbeta med och det är inte säkert att vi håller tidsschemat, men det viktigaste är att vi förstår vad vi håller på med.
Det kommer under lektioner också läggas stort fokus på att arbeta med problemlösning utanför boken.

Blir det för stressigt/svårt med något moment, utökar vi tidsplanen.

 

/Erik

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Test: Algebra, ekvationer och lite repetition
Test: Algebra, ekvationer och lite repetition
Test: Algebra, ekvationer och lite repetition