Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SAMSAM01a1

Demokrati och mänskliga rättigheter

Martin Koch-gymnasiet, Hedemora · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

I detta moment lär vi oss om vad som kännetecknar demokrati och hur det fungerar i praktiken. Vi lär oss också om demokratins motsats - diktaturen. Dessutom går vi igenom en av grunderna till en levande demokratin, nämligen de mänskliga rättigheterna.

Läromedel: Kompass till samhällskunskap 50, av Maria Eliasson och Gunilla Nolervik (2:a uppl)

Kapitel:

 • Demokrati & diktatur s. 25-37
 • Mänskliga rättigheter s. 41-46

 

På området demokrati och diktatur kommer vi gå igenom:

 • Demokratins historia
 • Vad som kännetecknar demokrati
 • Hur diktaturer fungerar
 • Olika sätt att styra demokratier
 • Utmaningar för demokratin

Detta moment examineras med ett skriftligt prov.

 

På området mänskliga rättigheter kommer vi gå igenom:

 • Bakgrunden till FN och de mänskliga rättigheterna
 • Kollektiva vs. individuella rättigheter
 • Vilka de mänskliga rättigheterna är och vem som ansvarar för dem
 • Hur du kan bevaka dina rättigheter och vad du kan göra om du får dem kränkta

Detta moment examineras med seminarier.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Samhällskunskap 1b
Uppgifter
Hemuppgift: Mänskliga rättigheter
Prov i demokrati och diktatur
Seminarium om mänskliga rättigheter