Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Naturen på vintern

Bjäre skola, Båstad · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Under det här arbetsområdet kommer vi att lära oss mer om hur djur och växter överlever våra kalla vintermånader här i Sverige. Vi kommer att få svar på frågor som; Varför har vide ludna knoppar? Varför är det bra att skogsharen har vit päls på vintern? Vad äter älgarna på vintern?

Undervisning

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna...
-Ge exempel på hur olika djur hittar mat på vintern
-Ge exempel på hur olika växter klarar vintern
-Förklara hur olika djur kan hålla sig varma i kylan

Så här kommer vi att arbeta:

-Ha gemensamma genomgångar och diskussioner kring frågor om vad som händer i naturen på vintern.
-Läsa faktatexter gemensamt och enskilt.
-Ta reda på fakta om ett vinterdjur genom att använda flera olika källor som t.ex. Upptäck Biologi, NE, Koll på NO och rovdjursskolan.
-Använda appen book creator.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:
-Söka information i olika narurvetenskapliga källor.
-Använda information för att skapa en faktatext om ett vinterdjur i Sverige.
-Dokumentera det du tagit reda på med hjälp av appen book creator.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att:
-Aktivt delta med tankar och frågor vid muntliga diskussioner.
-Göra en dokumentation om ditt vinterdjur med hjälp av appen book creator.

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter