Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Temperatur och diagram Kap 5

Björkåsskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

I detta kapitel kommer vi öva på att läsa av temperatur på termometern, vi kommer bekanta oss med linjediagram cirkeldiagram. Vi kommer också öva på att räkna ut medelvärde.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

- hur man läser av termometern,

- linjediagram och cirkeldiagram,

- medelvärde och hur man räknar ut det.

Arbetssätt

Vi kommer att träna både praktiskt och teoretiskt.

- Vi jobbar både enskilt, i par och i helklass.

- Vi övar på att automatisera kunskaperna dels i skolan och dels träning i hemmet.

Bedömning

- Eget arbete med uppgifter i matteboken

- Diagnoser för att ta reda på hur kunskaper stämmer överens med målen.

Du ska kunna: 

 - läsa av termometern,

- läsa och förstå linjediagram,

- rita linjediagram,

- räkna ut medelvärde.

- läsa av och förstå cirkeldiagram. 


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Matriser i planeringen
Temperatur och diagram, åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter