Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4

Ensemblespel, Vt- 2019

Slöingeskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Under en period kommer vi att öva på vår förmåga att spela och sjunga olika låtar. Vi ska tillsammans sjunga, spela trummor, keyboard, bas och gitarr. Vi kommer även att skapa egen musik i en app som heter Garage band.

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska ge dig förutsättningar att tillägna dig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

 

Undervisningen ska ge dig förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge dig både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla din musikaliska kreativitet.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att sjunga och spela olika instrument. 

Jag kommer även bedöma din förmåga att skapa musik med hjälp av din I-pad.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att spela på ackord-, bas, slagverk och melodiinstrument. Vi över på att byta ackord med flyt och med timing. Vi ska också lära oss ett enkelt trumkomp som vi ska använda till våra låtar vi spelar tillsammans.

Vid musikskapandet kommer jag att föreläsa och visa. Därefter får du, med min hjälp, pröva att skapa en låt i Garage band. 


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter