Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Kapitel 3 - Ljud

Palmbladsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Under det här arbetsområdet kommer vi undersöka vad som påverkar frekvens och amplitud samt hur vi människor påverkas av ljud i vår vardag.

1. Konkretisering av syfte

Syftet med arbetsområdet är att ni ska utveckla era kunskaper om hur ljud har påverkat oss, både positivt och negativ.

Ett ytterligare syfte är att ni ska utveckla er förståelse för hur ljud skapas, sprids och registreras.

Undervisningen ska även bidra till att ni förbättrar er förmåga att använda fysikens begrepp, modeller och teorier.

2. Undervisningens innehåll 

Under lektionerna kommer vi dels använda oss av boken, instruktionsfilmer, arbetsblad och gruppdiskussioner.

3. Bedömningsuppgifter

Ni kommer bli bedömda på prov, laborationsrapport samt ert arbete under lektionerna.

4. Övrigt tex: Länkar, bilder osv

Provdatum: http://palmbladprovschema.blogspot.com/p/ak-8.html

Instruktionsfilmer och detaljplanering: http://palmbladjon.weebly.com/

6. Centralt innehåll

  • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav fysik åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter