Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Skriva reportage

Östra grundskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

I detta arbetsområde lär du dig att skriva ett eget reportage om en arbetsplats och om en person som arbetar där. Uppgiften är kopplad till PRAO.

 

Syfte

Förmågor att träna

När vi är klara ska du kunna

Det här ska vi göra

Så här får du visa att du har lärt dig


Bli än bättre på att formulera dig i skrift, gällande såväl innehåll som struktur och språkliga normer (grammatik).

Träna på att anpassa språket till olika mottagare och syften.

Lära dig mer om en arbetsplats/ett företag och ett visst yrke.

Strategier för att skriva texter för olika syften och mottagare.

Bearbetning, redigering och disposition av text.

Att samtala, ställa frågor och återge svar i skrift (intervjuteknik).

Informationsinhämtning, att citera och göra källhänvisningar.
...känna till vad ett reportage innehåller och hur det är uppbyggt.

...skriva ett eget reportage.

...genomföra en intervju på ett framgångsrikt sätt.

Läsa olika reportage för att träna läsförståelse samt analysera deras innehåll och struktur.

Förbereda eget skrivande genom informationssökning om arbetsplatsen/företaget samt skriva lämpliga frågor.

Intervjua någon på arbetsplatsen du kommer att befinna dig.

Skriva ett eget reportage, när du är tillbaka från prao.


Inlämning av skriftlig uppgift: Ett reportage!Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Skriva reportage
Uppgifter
Skriva reportage - stödmall

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback