Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

F

Planering Español Åk 6 VT

Iggesunds skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Grovplanering

 

Planering åk.6 Español VT

 

Webbövningar Vale 7

 

När?          giphy.gif   Vad?

v.3-v.4

 

 

v.5

 

 

v.6-v.9

 

 

 

 

 

v.11-v.13

 

 

 

 

 

v.13

 

v.15-v.17

 

 

 

 

v.18-v.21

 

 

 

 

 

 

 

v.22-v.24

Kapitel 1-3

Repetition av kap-1-3

Läsförståelseprov

 

 

Kapitel 4 La ropa

Mål: Att lära oss fråga och berätta vad någon har på sig.Ord för klädesplagg. Ord för höger, vänster och i mitten.

 

Kapitel 5 ¿De dónde eres?

Mål: Att lära oss geografiord för att kunna berätta om ett land

Skriftligt prov

Kapitel 6 Una carta

Mål: Att kunna berätta om din familj, beskriva hur någon ser ut och skriva ett brev

Kapitel 7 ¡ Feliz Cumpleaños!

Mål: Ord för månader och årstider, att kunna berätta när någon fyller år.

 

Kapitel 8 El tiempo libre

Mål: Att kunna berätta om vad du gör på din fritid

 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter