Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

F - 3

Engelska åk 2

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

På engelska lektionerna kommer vi att bland annat jobba med tv-serien "Pick a colour" på UR.se och arbeta med de områden som behandlas i serien.

Så här ska vi arbeta

När vi arbetar med engelska under år 2 i skolan kommer vi att

  • träna på att prata engelska (ord, enkla fraser, enkel dialog) som har anknytning till din vardag
  • träna på att att lyssna, läsa och förstå det engelska språket, anpassat till elevernas nivå.
  • träna på att lyssna och förstå enkla instruktioner och beskrivningar
  • prova att skriva enkla engelska ord och fraser.
  • se på tv-serien Pick a colour.

.

Elevens mål

Du ska kunna:

  • säga engelska ord, fraser och meningar som har anknytning till din vardag.
  • prata engelska med dina klasskamrater (enkla fraser och enkel dialog)
  • förstå enkla vardagsnära instruktioner och beskrivningar på engelska
  • lyssna på engelskt tal med hjälp av film, musik, dina klasskamrater och dina lärare
  • skriva enkla engelska ord och meningar.

Läroplanskopplingar

kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Intressen, personer och platser.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Enkla presentationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback