Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6 - 7

Personliga skåpet

Färsingaskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Ett personligt designat skåp eller låda där du visar dina tekniker och förmågor med formgivningen

Mål med arbetet: I slöjden har du fått lära och träna dig i olika tekniker och i denna uppgift ska du kunna visa och kombinera dessa i en egen designat skåp eller låda med dokumentation av arbetet.

Du ska kunna: Skapa en skiss med mått. Konstruera en låda eller skåp med olika hantverkstekniker och en egen design. Dokumentera ditt arbete och utvärdera det. 

Förmågor du tränar: Att kunna kombinera olika tekniker och material. Hantera verktyg korrekt och på ett säkert sätt. Skapa skisser med matematiska mått. Utveckla dina hantverkstekniker. Att utveckla en ide till en produkt. Att dokumentera med text och bild och utvärdera arbetet och produktens uttryck.

Arbetssätt och undervisning: Du kommer arbeta enskild med en egen produkt men även dela kunskaper med dina kamrater. Läraren håller i genomgångar om olika tekniker som du kan använda och du har även tillgång till videopresentationer av dessa. Läraren finns tillgänglig för diskussion kring dina val av olika metoder, material och tekniker. Självskattning och kamratrespons kommer ske under arbetsprocessen.

Bedömning: Du blir kontinuerligt bedömd under arbetsprocessen och en matris kommer även användas för egen självbedömning och av läraren för skattning av dina förmågor kunskaper och resultat. 

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Matriser i planeringen
Bedömning av förmågor i ämnet slöjd år 5-6
Uppgifter
Arbetsbeskrivning av uppgift