Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

Källkritik

Esperedsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 11 februari 2019

Vad är en säker källa? Hur vet jag det? Vilka frågor måste jag ställa mig om nyhetsartikeln stämmer?


Läroplanskopplingar

söka information från olika källor och värdera dessa.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Informationssökning och Källkritik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter