Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 5

"Skogens hemlighet"

Länna skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Under vårterminen i fyran kommer du att skriva en bok i flera kapitel som kommer att heta "Skogens hemlighet". Den ska handla om dina två väsen-sagofigurer som du valt att skriva om, deras öden och äventyr samt även hemligheter som finns i skogen. Du bestämmer hur dina figurer ska se ut och vad som kommer att ske i boken efter en viss mall som du ska följa

Vad vi ska lära oss?

 Att använda gestaltande beskrivningar samt ge texten en handling (röd tråd)
Att bearbeta egna texter till innehåll och form
Att använda korrekt meningsbyggnad, skiljetecken samt att kunna stava vanligt förekommande ord rätt.
Att bedöma en kamrats text.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att skriva boken "Skogens hemlighet", kapitel för kapitel.
Du kommer att få lära dig hur man gör en text bättre med hjälp av miljö- och personbeskrivningar (gestaltande beskrivningar).

Du kommer att få lära dig om skiljetecken och stavning.

Du kommer att få läsa en eller ett par av dina kamraters texter och bedöma dem.

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att använda gestaltande beskrivningar och att din berättelse har en tydlig inledning, handling och ett passande avslut.
Din förmåga att bearbeta egna texter till innehåll och form.
Din förmåga att använda korrekt meningsbyggnad, skiljetecken samt att kunna stava vanligt förekommande ord rätt.
Din förmåga att bedöma en kamrats text.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter