Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

Svenska VT19

Thunmanskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Sammanfattande planering av arbetsområden under år 8, vårterminen 2019

 

Under vårterminen kommer vi i Svenska att arbeta med följande ämnesområden och träning av kunskaper:

  • Grammatik - Satslösning och ordföljd för att bli mer säkra på språkliga regler och strukturer, hur vi kan bygga text ur både ett kommunikativt och estetiskt perspektiv samt verktyg för att variera oss i och bygga ut vårt skriftspråk.

  • Poesi och metrik - Vi bekantar oss med några klassiska diktformer och deras strukturer samt skriver egna dikter, både fritt och utifrån de ramar som formerna ger. Vi lär oss även mer om takt och rytm och hur vi kan förmedla och förstärka budskap med poesins hjälp.

  • Poeter i historien - Vi forskar om och presenterar klassiska lyrikförfattare och deras bidrag till litteraturhistorien. Vi läser, tolkar och analyserar dikter utifrån budskap och struktur. I och med forskningsarbetet tränar vi även på att använda oss av ett källkritiskt förhållningssätt.

  • Dramatik - Vi stiftar bekantskap med Shakespeare och hans olika verk samt fokuserar särskilt på läsning av ett av dessa, såväl den sammanfattade berättelsen som dramats repliker. Vi analyserar och diskuterar i helklass. Samtidigt lär vi oss mer om den skriftliga strukturen för ett manus till en teaterpjäs och hur vi kan efterlikna detta i kommande skrivuppgifter.

 

Ser fram emot många givande diskussioner och poetiska skapelser under vårens svensklektioner.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback