Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

8

Väder och klimat samt namngeografi.

Gemensamt Söderhamns grundskolor, Söderhamn · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Varför är det olika väder på olika platser på jorden? Vilken skillnad är det på väder och klimat? Varför är det regnskog i Afrika och barrskog i Norrland? Varför ändras klimatet på jorden? Detta är några frågor du kommer att få lära dig mer om under den här kursen. Var på jorden ligger olika viktiga bergskedjor, länder, världsdelar hav m.m.?

 

Det här kommer du få undervisning om

 • Högtryck/Lågtryck
 • Vad som påverkar klimatet tex. havsströmmar och vindar.
 • Klimatförändringar
 • Viktiga begrepp om klimat, t.ex. nederbörd, klimatzoner, havsströmmar, vindar och växthuseffekt.
 • Du kommer också att få öva dig i att analysera och resonera t.ex. om orsaker och konsekvenser till att klimatet blir varmare samt vad vi kan göra för att motverka dessa.
 • Varför klimatet varierar på jorden, vad de olika klimatzonerna och växtlightetstyperna heter och vad som är typiskt för dessa.
 • Öva på vart viktiga berg, floder, hav, länder, städer m.m. ligger.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
                                           
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Så här kommer vi att arbeta

 • Genomgångar, diskussioner, spel, repetitioner, filmer samt arbete med uppgifter i Geografiboken eller i kartboken. Seterra.

Bedömning:

 • Prov på klimat och klimatzoner.
 • Prov på området Namngeografi världen.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Basmatris bedömning Geografi år 7 - 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter