Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

7 - 9

Artist, grupp eller musikaliskföreteelse

Almåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Syfte

Koppla till läroplanens syfte och om man vill övergripande mål.

Centralt innehåll

Koppla till läroplanen.

Genomförande

Arbetsgång.

!.Välj artist,grupp eller musikaliskföreteelse.

2.Skapa en keynotepresentation

3. Tänk på att första sidan ska bara presentera ditt arbete. På fakta sidorna ska du inte ha för mycket text. Kopiera in länk till musikvideo som du tänker spela upp.

Minst 5 källanvisningar. 

Examinationstillfälle: Inlämning v.6

Bedömning: Läraren bedömer din redovisning och du mailar presentationen till glenn.rosander@molndal.se

Bedömning

Koppla till läroplanen. (Vad)


Läroplanskopplingar

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.

Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter