Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Une chanson francophone

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Att lyssna på en låt om teman 'perfekta världen'. (Chanson de Ilona Mitrecey 'Un monde parfait')

 • Så här ska vi arbeta…

   

  - Förståelse uppgifter samt diskussion i klass.

  -  Förberedelse i grupp av en muntlig presentation om temat.

  - Skriftlig övning: till exempel: Skriva egen låt efter modellen, interview av sångaren, skriva en dialog utifrån sången (ÅK6)

  - Utveckla grammatiska kunskaper om verbböjning och adjektiven, direkt-indirekt tal vid behov.Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1