Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ENTENR0

Skapa fiktivt företag

Hagagymnasiet, Borlänge · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Skapa ett fiktivt företag i grupper om 2 - 5 personer

 • Eleverna skall i grupper om 2 - 5 personer skapa ett företag.
 • Fördela arbetet inom gruppen - Vem skall göra vad?
 • Företagets namn
 • Företagsform (enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag)
 • Företagets logotype (firmamärke/symbol)
 • Göra affärsplan
 • Se över företagets investeringsbehov
 • kapitalbehov det första månaderna (exempelvis löner och sociala avgifter)
 • Hur ser marknaden ut för just deras företag, vilka konkurrenter finns det?
  vad gör att ni kommer att lyckas bättre än era konkurrenter?
 • Avskrivningskostnader på ev. banklån (ofta 5 års återbetalning)
 • Vad gäller för momssatser i vårt företag. 6, 12, eller 25%

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Slutdatum 31/1 "Skapa fiktivt företag"
Fiktivt företag