Skolbanken Logo
Skolbanken

Trädets projekt "Barnens möte med sagovärlden"

Funbo förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Med projektet "Barnens möte med sagovärlden" kommer barnen att få mötas av olika etiska dilemman, frågor att diskutera, fantisera och skapa sagor, utmaningar i språket och mycket mera.

 

Bakgrund

 

Vi upplever att barnen visar intresse för sagor och sagans värld. De har lekt olika lekar där vi kan urskilja ett intresse för sagans värld.

 

 

 

Barnens intressen, kunskaper eller erfarenheter

 

Barnen är intresserade av rollekar

 

 

 

Syfte

 

Varför har vi valt...? Vilka förmågor och kompetenser vill vi att barnen ska träna/utveckla? Vad riktar vi barnens intresse mot, utvecklar deras förståelse för och undervisar om?

 

När man arbetar med sagor utvecklar man språket, kommunikation, ordförråd, fantasi, samspel, kreativiteten, skaparlusten, förmåga att leva sig in i en annan roll och mycket mera.

 

 

 

I detta projekt kommer vi att väva in tankar kring den sociala hållbara utvecklingen på så sätt att vi kommer att diskutera kring jämställdhet utifrån hur det ser ut i sagorna. Vad är rättvist? Vad har vi för drömmar? Vad behöver vi för att uppfylla dessa krav?

 

 

 

När vi läser och pratar om sagor kommer vi att börja komma in på källkritik och diskutera med barnen om att det är länge sedan de gamla sagorna skrevs, varför skrev man så? Skriver man på samma sätt idag? Om vi till exempel läser Astrid Lindgrens sagor kommer vi automatiskt in på att prata om hur man gick i skolan förr. Hur såg samhället ut då? Hur ser det ut nu? Vad är lika/olika? Vad hade barnen för rättigheter då jämfört med nu?

 

 

 

Vad ska vi göra?

 

Vi kommer att läsa olika sagor, både äldre sagor och nyare sagor. Barnen kommer att få hitta på egna sagor i olika appar på lärplattan. Vi kommer att dramatisera olika sagor tillsammans med barnen och förhoppningen är att barnen kommer avsluta detta projekt med att ha hittat på en egen saga. Den sagan har vi som mål att barnen ska spela upp för oss alla och att de dessutom har gjort kulisser till teatern.

 

Under resans gång kommer vi att använda oss av olika sagor för att nå de olika målen. Figurer i sagan kommer hjälpa barnen att träna på konflikthantering. Vi kommer att besöka olika platser i världen och lära oss mer av naturvetenskap med hjälp av olika sagor.

 

Vi kommer använda oss av flanosagor och sagofigurer.

 

Sagofén kommer att komma på besök eller att lämna brev/meddelanden med små uppdrag till barnen. Det kan till exempel vara att några bokstäver har flugit iväg ifrån en titel på en saga och barnen ska komma underfund med vilka som saknas, eller att Bockarna Bruse gått vilse i dungen och barnen får i uppdrag att leta reda på dem.

 

Vi kommer till grunden att jobba med ett mål i taget med hjälp av en saga. Sen kommer vi säkert komma in på andra saker längs vägen.

 

 

 

Vilka aktiviteter?

 

Högläsning med sagor

 

Skapande av egna sagor med både text och bilder

 

Uppförande av kulisser

 

Skapa egna sagofigurer

 

 

 

Hur ska vi göra?

 

Metoder, material, plats

 

 

 

Inledning/presentation av projektet

 

Projektet inleds med en sagoläsning i vårt samlingsrum på avdelningen. Vi har strött ut magiska stenar från hallen och in till samlingsrummet som en inspirerande sagostig. Där inne sitter en utklädd pedagog och berättar en saga för barnen.

 

 

 

Dokumentation

 

Foton, filmer och snabba reflektionsanteckningar. Vi ställer nulägesfrågor före och efter till barnen.

 

 

 

Vilka?

 

De olika aktiviteterna kommer att ske både i helgrupp, mindre grupper och i par

 

Hela arbetslaget är delaktiga i såväl planering som utförande av projektet

 

 

 

När?

 

Oktober 18-maj 19

 

 Uppföljning/utvärdering

 

På studiedagen i januari och juni 2019

 

Fortlöpande under fredagsreflektioner och kvällsmöten

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter