Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

3

Snurra

Eriksdalsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Vi kommer under ca 5 veckor arbeta med att tillverka varsin snurra. När vi är färdiga avslutas projektet med en snurrtävling,

 

Det här kommer du lära dig

 

  • Använda passare för att göra en cirkel

  • Använda vinkelhake

  • Såga med kontursåg och fogsvans

  • Använda fil och sandpapper

  • Använda pelarborrmaskinen och skyddsföreskrifterna för den

  • Skära en spets med kniv

  • Måla ett föremål med olika färger

 

Så här ska du göra


1.      Rita en cirkel med passare på papper, klipp ut

 

2.      Rita av cirkeln på plankan, gör ett sträck med vinkelhaken

 

3.      Såga av plankan med fogsvansen

 

4.      Såga ut formen med kontursågen

 

5.      Fila och slipa kanterna

 

6.      Borra ett hål med pelarborrmaskinen

 

7.      Såg till en lagom lång pinne med kontursågen

 

8.      Tälj till en spets med kniven

 

9.      Stryk lim på pinnen och slå ner pinnen i hålet

 

10.  Måla först med en grundfärg, låt torka, måla sedan mönster

 

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Ej namngiven
Redovisning