Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Sårbara platser

Thunmanskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

En sårbar plats är ett geografiskt område där naturkatastrofer kan orsaka stora skador med svåra konsekvenser för befolkningen. Exempel på sårbara platser är en kustremsa där vågor eroderar bort stranden, en flack kust där tsunamier kan översvämma stora områden, en dalsänka där laviner och jordskred kan begrava vägar och hus eller området kring en aktiv vulkan.

Vi lär oss genom att:

  • lyssna på genomgångar
  • titta på film
  • diskutera
  • läsa faktatexter och arbeta med dem
  • träna analysmodell, orsak-konsekvenser-lösningar
  • tränar på att fördjupa resonemang med olika perspektiv, socialt - ekonomiskt - natur

Vi redovisar våra kunskaper genom att forska om en sårbar plats och analysera den i grupp/enskilt. Själva redovisningen genomförs individuellt muntligt direkt eller genom inspelning som mailas in.


Läroplanskopplingar

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Lektionsmaterial
Redovisningsuppgift